Chiến lược đa dạng hóa trong làm SEO

Bàn về việc đa dạng các nguồn Traffic để không lệ thuộc vào Google, các SEOer phải hết sức lưu ý điều này, đừng bao giờ trông cậy 100% vào Traffic từ SEO, đến một ngày site mất tích thì xem như công dã tràng. Xem Video Sub tiếng Việt về trả lời của Matts đối với vấn đề đa dạng hóa trong SEO.