Tuyệt kỹ Black Hat SEO đánh bại thuật toán Google - Kỳ 2 - Nghiên cứu và lập danh sách từ khóa Money Keyword

Phần đầu tiên để SEO Top Video là lập danh sách từ khóa tiềm năng, chọn lọc các keyword mang tính thương mại và có lượt Search cao nhất trong Niche Market. Bạn có thể sử dụng công cụ Google Ad Planner để có các số liệu chi tiết về số lượng tìm kiếm từ khóa và mức độ cạnh tranh,...

Sau khi lập sanh sách các Keyword chiến lược bước tiếp theo là xây dựng List các Keyword Long tail.

SEOTopVideo sử dụng các công cụ gợi ý Long Tail Keyword để Build 1 List từ khóa và sắp xếp trong File Excel thế này:

Với mỗi Money keyword kéo theo nhiều Long Tail Keyword dạng Mở rộng. Có hai kiểu Long Tail

1. Mở rộng theo chiều thuận: Ví dụ với Keyword gốc là Product Name thì mở rộng thành "product name Review"
2. Mở rộng không giới hạn: VD: "How to buy product name in califonia" hay thậm chí là " does the product works Its name is ..."

Cần build một list như vậy để SEO tự nhiên hơn, dồn sức vào một keyword chính rất dễ dính thuật toán Panda.