Tuyệt kỹ BHS Kỳ 3 - Content

Phần này giới thiệu các kỹ thuật sáng tạo nội dung chất lượng nhanh chóng.

Tiêu chí cho Video

  • Content phải có ích
  • Không Duplicated - Unique càng cao càng tốt
  • Số lượng lớn
Hiện nay mình sử dụng nhiều Technique để có nội dung mà không cần phải tự tay viết. Điển hình bằng công cụ này.Bên cạnh đó còn 2 cách khác:

1. Rewrite thủ công ( Dùng tool hỗ trợ)

Dùng khi SEO nội dung tiếng Việt2. Spin tự động

Đối với Content Tiếng Anh thì dùng Tools tự động Spin hàng trăm bài Article khác để đi Link sau này.


3. Outsource

Thuê viết bài article tiếng anh. Giới thiệu các bạn dịch vụ viết Content tiếng Anh chất lượng & Giá siêu rẻ.